« modern Greece: once again a crumbling Republic | Μπαξίσια και χαράτσια, non passaran..! »


Myth busted!!!

αερόπλοιο

Γενικά πρεσβεύεται ότι λιγότερος κρατικός παρεμβατισμός και άκρατη κεφαλαιοκρατία (Καπιταλισμός Laissez-faire) αποτελούν ασφαλή μονόδρομο για τη θωράκιση της Οικονομίας και τη γενικότερη Ευημερία. Άλλωστε μια χαρά μεγαλουργούν στην Αμερική χωρίς Δημόσιο Τομέα και ΔΕΚΟ.It is widely believed that less State intervention and Laissez-faire Capitalism constitute a safe one-way road that can fortify an Economy, and make a nation to prosper. Besides, USA flourishes excellently with a Public Sector fairly eliminated, and no state-run enterprises.
.
.
.
.
.
.
..........
......
....
..
.
Duh..!?
Myth busted,
like the "Hindenburg" zeppelin..!


το ατυχές αερόπλοιο Χίντενμπουργκ


Εννοείται ότι το σαραβάλιασμα και το ξεπούλημα των εταιριών, που διαχειρίζονται τις πλουτοπαραγωγικές πηγές ενός έθνους, αλλά και η απαξίωση της Εργασίας δεν είναι μονόδρομος. Αντιθέτως, αποτελεί ολοφάνερο γκρεμό που χάσκει μπροστά από την παρούσα μεθοδολογία για τη σωτηρία και την πρόοδο ενός έθνους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και η Αμέρικα διαθέτει κρατικές επιχειρήσεις (= ΔΕΚΟ), κυρίως ως κληρονομιά από τις "πρώτες 100 μέρες" και το "New Deal" του προέδρου Ρούσβελτ (FDR), το 1933-45. Εκτός από μεταγενέστερες εταιρίες, όπως π.χ. 
το "Μόνιμο Ταμείο Αλάσκας", που ιδρύθηκε μόλις το 1976, μέχρι σήμερα υπάρχουν κερδοφόροι οργανισμοί από την εποχή του Ρούσβελτ, όπως π.χ. η "Αρχή της Κοιλάδας του Τενεσσή (TVA)", που παράγει Ηλεκτρική Ενέργεια τόσο από συμβατικά καύσιμα, όσο και από υδροηλεκτρικές και πυρηνικές μονάδες.

Λόγω της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης του 1929 (το περιβόητο Κραχ), το Δημοκρατικό Κόμμα του Φραγκλίνου Ρούσβελτ υιοθέτησε την ιδεολογία των Προοδευτικών (ενός κόμματος εξίσου αποτυχημένου με το Συνασπισμό και το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα). 
Αντίστοιχη αλληλεπίδραση βιώσαν και οι Φιλελεύθεροι του Ελ. Βενιζέλου με το Κοινωνικόν Κόμμα του Αλ. Παπαναστασίου.

Έτσι στην Αμερική, οι Δημοκρατικοί του Ρούσβελτ κατάρτισαν σοσιαλειδή δέσμη μεταρρυθμίσεων με το όνομα "New Deal", για το ξελάσπωμα από την κρίση.

α. Προάσπιση Εργασίας
β. Ίδρυση κρατικών εταιριών που να λειτουργούν σε απόλυτα ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά και με αυστηρά θετικούς ισολογισμούς... 
γ. Επιδίωξη αύξησης των μεγεθών της Οικονομίας, π.χ. Παραγωγή Αγαθών
The destruction and sellout of the enterprises that manage wealth-producing resources of a nation, along with the degradation of Labor, certainly constitute no one-way road towards salvation. On the contrary, current measures towards fiscal rescue and universal progress in any nation's Economy, is just a breath away from a fall over the cliff.

It should be noted that the States do have state-run enterprises. A successful one is the "Tenessee Valley Authority (TVA)", which produces Electrical Power, not only by burning fossil fuel, but also by tapping on Hydroelectric and Nuclear Energy.

TVA was founded by the Roosevelt Administration in 1933, and functions successfully even in our days. It was due to the 1929 Crash (der Krach), that the Democratic Party of Roosevelt (FDR) had been forced to adopt the ideas of the Progressives.

So the Democrats launched the "New Deal", a series of socialist-like reforms to help the nation get "out of the woods", and through the dire straits of unrestrained Capitalism.

i. Standing-up for the Labor
ii. Establishment of state-run enterprises, in an entirely competitive environment, and with clearly balanced profits...
iii. Pursuit of growth, growth of Production Output


by Michael Kardamakis


Tags: απαξίωση εργασίας , 10years after , εκλογές 2009 , επανίδρυση του κράτους , obama ομπάμα , νλ , εξυγείανση , ιδιωτικοποίηση , εκσυγχρονισμός , δεκο , βγενόπουλος , διαπλοκή , νδ , Παπανδρέου , γαπ , διαφθορά , πασοκ , δεθ

Ό,τι πιάνουν οι άσωτοι γιοι με το διαδίχτυ, αναδιατυπώνοντάς το με αμετροέπεια άναρχη